Uitvoering CV onderhoud

Onderstaande is afhankelijk van het type ketel. De werkzaamheden aan het cv-toestel met of zonder boiler omvatten:

 Inspectie en indien nodig reinigen van de warmtewisselaar, brander en kamer;

 Meten van de ventilatoropbrengst en indien nodig reinigen (bij gesloten toestel);

 Meten van de minimale en maximale branderdruk en indien nodig afstellen;

 Afstellen van de maximale cv-capaciteit volgens een transmissieberekening (indien afstelbaar);

 Reinigen van de waakvlam en indien nodig afstellen;

 Controle van de warmwatertemperatuur en hoeveelheid;

 Controle afvaltijd van thermokoppel, indien aanwezig;

 Controle ontsteek pennen/ionisatiepen, indien aanwezig;

 Controle elektrische bedrading en beveiligingen;

 Controle van het luchtbalanssysteem, indien aanwezig;

 Controle van de luchtdrukschakelaar (bij gesloten toestel);

 Controle van de condensatievervuiling (bij HR-ketel);

 Controle van het rookgas afvoersysteem;

 Controle van de pompstandkeuzeschakelaar;

 Controle op gaslekkages aan het toestel;

 Controle op waterlekkages aan het toestel (visueel);

 Controle op gasverbruik van het toestel;

 Controle op expansievat en overstortventiel;

 Controle van cv-waterdruk en indien nodig bijvullen en ontluchten;

 Controle anticipatie-element en werking van de ruimtethermostaat of andere regeling;

 Het uitvoeren van kleine reparaties (indien nodig), waarbij alleen de gebruikte materialen in rekening zullen worden gebracht, voor zover de totale tijdsduur van 1 uur bij het onderhoud niet wordt overschreden.